Luonnontila, valtion muodostuminen ja rakenteet John Locken mukaan

Minna Koskinen, filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopintojen essee

Tiivistelmä: Locken mukaan kaikki ihmiset ovat luonnostaan täydellisessä vapaudentilassa, jossa kaikki valta ja oikeudenkäyttö on vastavuoroista eikä kenelläkään ole sitä enempää kuin toisella. Tätä hän kutsuu luonnontilaksi. Ihmiset ovat luonnostaan luonnontilassa, kunnes omalla suostumuksellaan tekevät itsestään jonkin poliittisen yhteisön jäseniä. Pyrin esseessäni selvittämään, miten luonnontila sekä valtion muodostuminen ja rakenteet tulisi Locken mukaan ymmärtää. Pohdin myös lyhyesti sitä, mitä politiikka voisi tarkoittaa hänen ajattelussaan.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2014. Luonnontila, valtion muodostuminen ja rakenteet John Locken mukaan. Essee 16.11.2014. Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot. Jyväskylän avoin yliopisto.

Saavavilla verkossa: YFIP330Essee2.pdf