Aihearkisto: Yleinen

Arendt: The Human Condition

Minna Koskinen, yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen lukupäiväkirja

Tiivistelmä: Tässä lukupäiväkirjassa tiivistän ja pohdin Hannah Arendtin ajatuksia aktiivisesta elämästä yhteiskunnassa.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2020. Arendt: The Human Condition. Lukupäiväkirja 25.7.2020. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: FILA2013Lukupaivakirja.pdf

Vanhemmuustaipale

Laura Autio, Minna Koskinen ja Wilma Lepola, Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen oppimistehtävä (video)

Tiivistelmä: Videon tarkoituksena on tukea vauvaperheen vanhempien matkaa omannäköiseen vanhemmuuteen ja hyvinvointiin.

Lähdeviite: Autio, L., Koskinen, M: & Lepola, W. 2017. Vanhemmuustaipale. Video 26.10.2017. Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: https://www.youtube.com/watch?v=E_jZGZJCWOI&rel=0

Aikuisten osallistuminen lasten tutkimuksiin kodin toimintaympäristössä

Minna Koskinen, Kasvatustieteen tutkimusmenetelmäopinnot, lopputehtävä

Tiivistelmä: Tavoitteenani oli selvittää, miten vanhemmat ja lähipiiri voivat tukea alakouluikäisten ja sitä nuorempien lasten omaehtoisia tutkimuksia kodin toimintaympäristössä. Vietimme sisareni ja hänen poikiensa kanssa yhdessä sunnuntaipäivän, jonka tavoitteeksi asetin keksiä keinoja tuoda tutkimusta sisarenpoikieni arjen leikkeihin ja puuhasteluihin. Tässä raportissani kerron päivän tapahtumista, kokeiluistani ja havainnoistani sekä johtopäätöksistäni koskien lasten tekemää tutkimusta.

Lähdeviite: Aikuisten osallistuminen lasten tutkimuksiin kodin toimintaympäristössä. Lopputehtävä 20.10.2016. Kasvatustieteen tutkimusmenetelmäopinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: KTKS018Lopputehtava.pdf