Avainsana-arkisto: Autismin kirjo

Oppimisvaikeudet ja niiden arviointi

Minna Koskinen, Erityispedagogiikan perusopintojen essee

Tiivistelmä: Oppimisvaikeudella tarkoitetaan yleisesti ottaen yksilön vaikeutta oppia asioita, joita hänen odotetaan iän tai opetuksen vaiheen perusteella oppivan. Käsittelen tässä esseessä erilaisten oppimisvaikeuksien keskeisiä piirteitä ja taustatekijöitä, oppimisvaikeuksien arviointia sekä oppimisvaikeuksien vaikutusta oppimiseen ja yksilölliseen tuen tarpeeseen.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2016. Oppimisvaikeudet ja niiden arviointi. Essee 1.8.2016. Erityispedagogiikan perusopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: ERIP104Essee.pdf

Autistisen lapsen äidin kokemuksia ennen ja jälkeen autismidiagnoosin

Minna Koskinen, Autismin kirjon asiantuntijakoulutuksen välitehtävä

Tiivistelmä: Miettiessäni, miten soveltaisin tehtävänantoa itselleni mielekkäästi, törmäsin aivan sattumalta Facebookissa erään tuttavani koskettavaan blogikirjoitukseen. Tuttavani on pienen, kohta viisivuotiaan autistipojan äiti. Hän kertoi kirjoituksessaan ahdistuksesta ja masennuksesta, jonka pojan sairaalajaksot tuottivat hänelle ja perheelle. Kirjoituksen luettuani mieleeni tuli, että minulle voi olla hyödyllistä perehtyä tarkemmin hänen blogiinsa. Hän on pitänyt blogiaan aktiivisesti jo vuosia, ja elämästään kertoessaan samalla “dokumentoinut” paljon sitä, miten hän on kokenut suhteensa poikaansa ja hänen kehittymiseensä vauvaikäisestä nykyhetkeen. Ajattelin, että tällä tavoin voisin saada “todellisen tapauksen” kautta syvemmän ymmärryksen autistisen lapsen vanhempien kokemuksista tavalla, joka hyödyttäisi minua vertaistuen ja erityisesti vertaisohjauksen kannalta.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2016. Autistisen lapsen äidin kokemuksia ennen ja jälkeen autismidiagnoosin. Autismin kirjon asiantuntijakoulutuksen välitehtävä 2.3.2016. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Jyväskylä.

Saatavilla verkossa: Autismin-kirjo-2.pdf

Tony Attwood: Aspergerin oireyhtymä

Minna Koskinen, Autismin kirjon asiantuntijakoulutuksen välitehtävä

Tiivistelmä: Tutustuin Tony Attwoodin kirjaan “Aspergerin oireyhtymä”, jonka tarkoituksena on toimia oppaana Asperger-lasten ja -aikuisten tunnistamisessa ja hoitamisessa. Attwood kuvaa ja analysoi Aspergerin oireyhtymän erityispiirteitä ja esittää käytännön keinoja, joilla kaikkein silmiinpistävimpiä tai haitallisimpia piirteitä voidaan lievittää. Tässä koosteessani keskityn ensimmäisen lähitapaamisen teemoihin eli oireyhtymän tunnistamiseen ja sille ominaisiin piirteisiin.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2016. Tony Attwood: Aspergerin oireyhtymä. Autismin kirjon asiantuntijakoulutuksen välitehtävä 20.1.2016. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Jyväskylä.

Saatavilla verkossa: Autismin-kirjo-1.pdf

Erityiskasvatuksen yhteistyöverkostot ja tukijärjestelmät autismin kirjon elämänkulussa

Minna Koskinen, erityispedagogiikan perusopintojen essee

Tiivistelmä: Autismin kirjoon erikoistuneiden tahojen toiminta on yleensä varsin kokonaisvaltaista siinä, että niiden tarjoama tuki ja palvelut kattavat koko autismin kirjon elämänkulun. Tämä johtunee ainakin osittain siitä, että autismin kirjon diagnosointia tapahtuu varhaislapsuudesta vanhuuteen asti, mikä tekee vaikeaksi rajata autismin kirjon henkilöille ja heidän perheilleen tarjolla olevia tukimuotoja vain yhteen elämänvaiheeseen. Autismin kirjon elämänkulku ja eri vaiheiden tarpeet voivat myös olla hyvin yksilöllisiä ja tavanomaiseen elämänkulkuun nähden epätyypillisiä. Tämän vuoksi tarkastelen autismin kirjon henkilölle tarjolla olevia tukijärjestelmiä elämänkulun sijasta alkuvaiheen tuesta eri elämänpiirien tukijärjestelmiin, ja käsittelen mahdolliset ikävaiheisiin liittyvät erot kunkin elämänpiirin kohdalla. Lopuksi erittelen autismin kirjon yhteistyöverkostoa järjestökentän näkökulmasta.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2016. Erityiskasvatuksen yhteistyöverkostot ja tukijärjestelmät autismin kirjon elämänkulussa. Essee 28.11.2015. Erityispedagogiikan perusopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: ERIP102Essee.pdf