Avainsana-arkisto: Identiteetti

Luovuuden ja innovatiivisuuden kehittyminen osaksi ammatillista identiteettiä transformatiivisen oppimisen kautta

Minna Koskinen ja Katja Brandt, Aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen essee

Tiivistelmä: Tämän esseen tavoitteena on pohtia luovuuden ja innovatiivisuuden rakentumista osaksi yksilöiden ja yhteisöjen ammatillista identiteettiä ja toimijuutta sekä tranformatiivisen oppimisen merkitystä tällaisen identiteetin kehittymisessä.

Lähdeviite: Koskinen, M. & Brandt, K. 2017. Luovuuden ja innovatiivisuuden kehittyminen osaksi ammatillista identiteettiä transformatiivisen oppimisen kautta. Essee 29.5.2017. Aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: AIKS053Essee.pdf

Identiteettien rakentuminen aikuisten elämänkentillä

Minna Koskinen, aikuiskasvatustieteen aineopintojen oppimispäiväkirja

Tiivistelmä: Ammatillinen identiteetti on ihmisellä tietyllä hetkellä oleva, omaan elämänhistoriaan perustuva käsitys itsestä ammatillisena toimijana. Työelämän muutokset ja sen myötä työuran muutokset tekevät oman ammatillisen identiteetin rakentamisesta (ja uudelleenrakentamisesta) jatkuvan, työuran mittaisen kehittämisprojektin, johon liittyy myös haasteita ja ongelmia. Tässä oppimispäiväkirjassa pohdin erityisesti kahta kysymystä: ikärasismia työpaikalla ja hiljaisen tiedon jakamista. Miten nämä liittyvät identiteettien rakentamiseen ja ihmisyyden moniulotteisen toteutumisen kapeutumiseen?

Lähdeviite: Koskinen, M. 2009. Identiteettien rakentuminen aikuisten elämänkentillä. Oppimispäiväkirja 11.11.2009. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot. Jyväskylän avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: AIKA058Oppimispaivakirja.pdf