Avainsana-arkisto: Kasvatusfilosofia

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden välittämä kasvatusajattelu

Minna Koskinen, aikuiskasvatustieteen aineopintojen essee

Tiivistelmä: Esseessäni pyrin kuvaamaan ja erittelemään aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden välittämää kasvatusajattelua ja sen kasvatusfilosofisia ja kasvatuseettisiä taustoja.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2013. Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden välittämä kasvatusajattelu. Essee 21.9.2013. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: KAIA021Essee.pdf