Avainsana-arkisto: Luovuus ja innovatiivisuus

Luovuuden ja innovatiivisuuden kehittyminen osaksi ammatillista identiteettiä transformatiivisen oppimisen kautta

Minna Koskinen ja Katja Brandt, Aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen essee

Tiivistelmä: Tämän esseen tavoitteena on pohtia luovuuden ja innovatiivisuuden rakentumista osaksi yksilöiden ja yhteisöjen ammatillista identiteettiä ja toimijuutta sekä tranformatiivisen oppimisen merkitystä tällaisen identiteetin kehittymisessä.

Lähdeviite: Koskinen, M. & Brandt, K. 2017. Luovuuden ja innovatiivisuuden kehittyminen osaksi ammatillista identiteettiä transformatiivisen oppimisen kautta. Essee 29.5.2017. Aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: AIKS053Essee.pdf

ICT-Related Intangibles and Organizational Innovation: Indicators for Improving Connectedness and Flexibility

Abstract: In this paper we address the role of ICT-related intangible assets in organizational innovation. We focus on two important innovation enablers: first, connectedness, the ability of individuals to create and maintain connections to each other; and second, organizational flexibility to adapt to changing needs. For connectedness and flexibility, an agile ICT infrastructure and information management services are needed. Through a Delphi study, we identified several factors hindering organizational innovation, and formulated a set of indicators and related metrics for improvement. We conclude that it is necessary to consider ICT-related factors when organizations pursue improving their innovativeness. However, ICT solutions do not lead to organizational innovativeness independent of other organizational factors and people. If the organization is well-functioning, suitable ICT solutions can provide important added value for its innovation activities.

Reference: Koskinen, M., Luomala, J. & Maaranen, P. (2012). ICT-Related Intangibles and Organizational Innovation: Indicators for Improving Connectedness and Flexibility. Human Technology: An Interdisciplinary Journal of Humans in ICT Environments, 8(1), 24-45.

Available online:
https://humantechnology.jyu.fi/archive/vol-8/issue-1/koskinen-luomala-etal8_24-45