Avainsana-arkisto: Opetushallinto

Tuloksellisuuden arviointi ja sen merkitys opetustoimessa

Minna Koskinen, Opetushallinnon tutkinnon essee

Tiivistelmä: Kuvaan esseessäni tuloksellisuuden arviointia ja sen merkitystä opetustoimessa. Käsittelen koulutuksen tuloksellisuuden arviointia sekä sen roolia ja merkitystä yleissivistävän opetuksen kehittämistoiminnan näkökulmasta.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2014. Virantäyttömenettely valtion virkasuhteessa. Opetushallituksen 2014 voimassaolleiden tutkintovaatimusten mukainen Opetushallinnon tutkinnon essee.

Saatavilla verkossa: Opetusalanhallinto-essee.pdf

Virantäyttömenettely valtion virkasuhteessa

Minna Koskinen, Opetushallinnon tutkinnon essee

Tiivistelmä: Kuvaan esseessäni virantäyttömenettelyä valtion virkasuhteessa. Käsittelen viran perustamista ja sen vaihtoehtoja, viran kelpoisuusvaatimuksia, virkaan nimitettävältä pyydettäviä todistuksia ja selvityksiä, viran hakumenettelyä, valintamenettelyä ja virkaan nimittämistä sekä muutoksenhakua.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2014. Virantäyttömenettely valtion virkasuhteessa. Opetushallituksen 2014 voimassaolleiden tutkintovaatimusten mukainen Opetushallinnon tutkinnon essee.

Saatavilla verkossa: Henkilostohallinto-essee.pdf

Rahoitusjärjestelmä ja sen rakenne sekä esi- ja perusopetuksen rahoitusperusteet ja rahoituksen määräytyminen

Minna Koskinen, Opetushallinnon tutkinnon essee

Tiivistelmä: Kuvaan esseessäni opetusalan rahoitusjärjestelmää ja selvitä miten esi- ja perusopetuksen rahoitusperusteet ja rahoitus määräytyvät. Käsittelen valtionosuusjärjestelmän kehittymistä, nykyistä kuntien valtionosuusjärjestelmää, kunnan peruspalvelujen valtionosuusrahoituksen määräytymistä sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen määräytymistä. Erittelen myös Jyväskylän kaupungin vuoden 2013 opetus- ja kulttuuritoimenpäätöstä.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2014. Virantäyttömenettely valtion virkasuhteessa. Opetushallituksen 2014 voimassaolleiden tutkintovaatimusten mukainen Opetushallinnon tutkinnon essee.

Saatavilla verkossa: Taloushallinto-essee.pdf