Avainsana-arkisto: Sosiaalinen media

Recommendation Letter on Collaborative Learning with Wikis

Carlos Enriquez Bullejos, Pirkko Koskela, Minna Koskinen and Petra Kucharova, Learning assignment for master studies in Education and Adult Education

Abstract: In this letter, we present the results of our investigation of whether, and how, wiki technology could be used in higher education to better meet the requirements of the working life in the 21st century. We discuss the state of the art in how wikis can be used in higher education, as well as the benefits and critical issues of their use. At the end of this letter, we sum up our main conclusions and present our recommendations.

Reference: Enriques Bullejos, C., Koskela, P., Koskinen, M. & Kucharova, P. 2017. Recommendation letter on Collaborative Learning with Wikis. Learning assignment 17.11.2017. Master studies in education and adult education. University of Jyväskylä.

Available online: KLAS1409RecommendationLetter.pdf

Adult Distance Learners as Users of the Internet and Web Services in Finnish Senior High Schools

Abstract: The purpose of this study is to investigate adult distance learners as users of the Internet and web services and their perceptions of using web services for learning in comparison to young contact learners in Finnish senior high schools. Web services are an increasingly interesting option in supporting learning, especially in the wake of social media and mobile devices. For adult learners, the new web services are especially interesting, because they can be used for advancing lifelong learning and creating personal learning environments.

The study focuses on three aspects relevant to adult learning with web services: the capabilities and attitudes toward learning with web services, the various modes of interaction in web services for learning, and self-direction and autonomy in using web services for learning. The empirical work is based on a quantitative survey and statistical methods are utilized in analyzing the data.

The results show that adult distance learners in Finnish senior high schools use the Internet and web services frequently and that they also see themselves competent in using them. They perceive web services useful for learning, but in this regard they can be widely divided as a group. Adult distance learners follow content created and posted by others in web services frequently, yet also in this they are somewhat divided as a group. In contrast, there is quite a lot of dispersion in how frequently they create and post content themselves. They also connect frequently with others online. Adult distance learners perceive autonomy important in choosing web services for learning, and  ersonal preferences greatly affect which web services they choose.

Compared to young contact learners, adult distance learners perceive web services much more useful for learning. However, they do not follow content as frequently, and they are more divided as a group in following content and creating content themselves. They also perceive autonomy more important, but personal preferences affect their choices as much.

Reference: Koskinen, M. (2014). Adult Distance Learners as Users of the Internet and Web Services in Finnish Senior High Schools. Bachelor’s Thesis in Adult Education. The Open University of the University of Jyväskylä, Finland.

Available online: 2014_BachelorsThesis.pdf

Advancing Students’ Skills and Capabilities for Lifelong Learning with a Personal Learning Environment

Abstract: In this study, the contributions of seven social media projects in Finnish general education are analyzed to identify what kind of lifelong learning skills and capabilities can be advanced with a personal learning environment (PLE). The view of lifelong learning emphasizes the students’ future well-being in a complex, changing society. Several types of skills and capabilities surface in the study. First, students need pedagogical skills and capabilities to comprehend learning and learning environments, and technical skills and capabilities to construct, manage and use the PLE. Second, they need self-regulation skills and capabilities to plan and manage their learning, and learning skills and capabilities for individual and collaborative problem solving, information acquisition, and knowledge construction. Finally, they need networking skills and capabilities to collaborate and present themselves in learning networks and communities. Teachers need to rethink how they understand teaching and learning, and facilitate students acquiring these skills and capabilities.

Reference: Koskinen, M. (2014). Advancing Students’ Skills and Capabilities for Lifelong Learning with a Personal Learning Environment. In H. L. T. Heikkinen, J. Moate & M.-K. Lerkkanen (Eds.) Enabling Education: Proceedings of the annual conference of Finnish Educational Research Association FERA 2013 (pp. 89-111). Research in Educational Sciences 66. Jyväskylä, Finland: Finnish Educational Research Association.

Available online: 2014-FERA.pdf

Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa: SOMY-koordinointihankkeen loppujulkaisu 2014

Tiivistelmä: Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa (SOMY) -koordinointihanke on Opetushallituksen rahoittamana tukenut sosiaalisen median pedagogisia kehittämishankkeita esi-, perus- ja lukiokoulutuksessa sekä taiteen perusopetuksessa ja koonnut, jakanut, jalostanut ja levittänyt tietoa ja kokemusta hyvistä sosiaalisen median oppimis- ja opetuskäytännöistä valtakunnallisesti. Koordinointihanketta ovat koordinoineet Mikkelin kaupungin Otavan Opisto ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiokoulutus, ja sitä ovat olleet toteuttamassa verkostomaisesti ja etätyönä eri puolilla Suomea työskennelleet asiantuntijatiimin jäsenet. Asiantuntijatiimin työpaikkana on ensisijaisesti ollut verkko ja sosiaalinen media. Tässä raportissa esitellään koordinointihankkeen toiminta-aluetta, toimintaa ja tuotoksia vuosina 2010-2014.

Lähdeviite: Koskinen, M. & työryhmä 2014. Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa: SOMY-koordinointihankkeen loppujulkaisu 2014. Otavan Opiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteisjulkaisu. Mikkeli: Otavan Opisto.

Saatavilla verkossa: ISBN978-951-96511-2-5.pdf

Sosiaalinen media oppimisympäristöissä: pedagogisia ja toiminnallisia malleja oppilaiden aktivointiin ja aktiiviseen oppimiseen

Tiivistelmä: Tässä raportissa esitellään Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa (SOMY) -koordinointihankkeessa toteutetun ja kesällä 2013 valmistuneen aineistoanalyysin tuloksia. Koordinointihanke on Opetushallituksen rahoittama, ja sen tehtävänä on koota ja koordinoida yleissivistävän koulutuksen sosiaalisen median kehittämishankkeita Suomessa. Aineistoanalyysissa käytiin laajasti läpi erilaista kehittämishankkeiden verkkoon tuottamaa materiaalia. Analyysin pohjalta eriteltiin ja tyypiteltiin tapoja käyttää sosiaalisen median julkaisualustoja ja multimedian jakopalveluja oppilaita aktivoivissa oppimismenetelmissä sekä toteuttaa sosiaalisen median palveluja hyödyntäviä integroituja oppimisympäristöjä.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2013. Sosiaalinen media oppimisympäristöissä: pedagogisia ja toiminnallisia malleja oppilaiden aktivointiin ja aktiiviseen oppimiseen. Kehittämisraportti. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Saatavilla verkossa: 2013-JKKY.pdf

Sosiaalisen median opetuskäyttö

Ei tiivistelmää.

Lähdeviite: Oksanen, K. & Koskinen, M. (2012). Sosiaalisen median opetuskäyttö. Teoksessa M. Kankaanranta, I. Mikkonen & K.Vähähyyppä (toim.) Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa. Oppaat ja käsikirjat 2012:13. Helsinki: Opetushallitus. 57-71.

Saatavilla verkossa: 2012-OPH.pdf

Internet-palvelujen ja sosiaalisen median käyttö yleissivistävän koulutuksen oppilaiden keskuudessa

Tiivistelmä: Tässä raportissa esitellään syksyllä 2012 sosiaalisen median kehittämishankkeisiin osallistuneiden koulujen oppilaille suunnatun kyselyn tuloksia. Kyselyssä kartoitettiin Internet-palvelujen ja sosiaalisen median käyttötapoja, hyödyntämistä oppimisen tukena sekä palvelujen käyttöä koulussa ja vapaa-ajalla. Kyselytutkimus on tehty Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa (SOMY) -koordinaatiohankkeessa Opetushallituksen rahoituksella.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2012. Internet-palvelujen ja sosiaalisen median käyttö yleissivistävän koulutuksen oppilaiden keskuudessa. Tutkimusraportti. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: 2012-KTLJY.pdf