Avainsana-arkisto: Tieto- ja viestintätekniikka

Kohti oppimisen uutta ekosysteemiä

Tiivistelmä: Oppimisen uusi ekosysteemi kokoaa ja esittelee eAMK – oppimisen uusi ekosysteemi -hankkeessa (2017-2020) syntyneitä tuloksia sekä osoittaa sen myötä syntyneitä vaikutuksia ja muutoksia ammattikorkeakouluissa. Julkaisun ja sen teemojen taustalla on myös hankkeen Digipölytys-blogi, jota hyödynnettiin tämän koontijulkaisun rakentamisessa.

Lähdeviite: Koskinen M. I., Nakamura R., Yli-Knuuttila H., Tyrväinen P. (2020), toim. Kohti oppimisen uutta ekosysteemiä. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Saatavilla verkossa:

Advancing Students’ Skills and Capabilities for Lifelong Learning with a Personal Learning Environment

Abstract: In this study, the contributions of seven social media projects in Finnish general education are analyzed to identify what kind of lifelong learning skills and capabilities can be advanced with a personal learning environment (PLE). The view of lifelong learning emphasizes the students’ future well-being in a complex, changing society. Several types of skills and capabilities surface in the study. First, students need pedagogical skills and capabilities to comprehend learning and learning environments, and technical skills and capabilities to construct, manage and use the PLE. Second, they need self-regulation skills and capabilities to plan and manage their learning, and learning skills and capabilities for individual and collaborative problem solving, information acquisition, and knowledge construction. Finally, they need networking skills and capabilities to collaborate and present themselves in learning networks and communities. Teachers need to rethink how they understand teaching and learning, and facilitate students acquiring these skills and capabilities.

Reference: Koskinen, M. (2014). Advancing Students’ Skills and Capabilities for Lifelong Learning with a Personal Learning Environment. In H. L. T. Heikkinen, J. Moate & M.-K. Lerkkanen (Eds.) Enabling Education: Proceedings of the annual conference of Finnish Educational Research Association FERA 2013 (pp. 89-111). Research in Educational Sciences 66. Jyväskylä, Finland: Finnish Educational Research Association.

Available online: 2014-FERA.pdf

Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa: SOMY-koordinointihankkeen loppujulkaisu 2014

Tiivistelmä: Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa (SOMY) -koordinointihanke on Opetushallituksen rahoittamana tukenut sosiaalisen median pedagogisia kehittämishankkeita esi-, perus- ja lukiokoulutuksessa sekä taiteen perusopetuksessa ja koonnut, jakanut, jalostanut ja levittänyt tietoa ja kokemusta hyvistä sosiaalisen median oppimis- ja opetuskäytännöistä valtakunnallisesti. Koordinointihanketta ovat koordinoineet Mikkelin kaupungin Otavan Opisto ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiokoulutus, ja sitä ovat olleet toteuttamassa verkostomaisesti ja etätyönä eri puolilla Suomea työskennelleet asiantuntijatiimin jäsenet. Asiantuntijatiimin työpaikkana on ensisijaisesti ollut verkko ja sosiaalinen media. Tässä raportissa esitellään koordinointihankkeen toiminta-aluetta, toimintaa ja tuotoksia vuosina 2010-2014.

Lähdeviite: Koskinen, M. & työryhmä 2014. Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa: SOMY-koordinointihankkeen loppujulkaisu 2014. Otavan Opiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteisjulkaisu. Mikkeli: Otavan Opisto.

Saatavilla verkossa: ISBN978-951-96511-2-5.pdf

Oppimisympäristöjen monet kasvot

Ei tiivistelmää.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2013. Oppimisympäristöjen monet kasvot. Teoksessa T. Heino (toim.) Kokemukset kiertoon – ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8. Tampere: Opetushallitus. 174-182.

Saatavilla verkossa: 2013-OPH.pdf

Promoting the Use of Social Media in Finnish General Education

Reference: Koskinen, M. & Venäläinen, V. (2013) Promoting the Use of Social Media in Finnish General Education. Extended poster abstract. In M. F. Paulsen (Eds.) Proceedings of the European Distance and e-Learning Network Annual Conference (EDEN 2013): The Joy of Learning – Enhancing Learning Experience, Improving Learning Quality (pp. 715-716). Redwood, NY, USA: Curran Associates.

Available online: 2013-EDEN2013.pdf

Sosiaalisen median opetuskäyttö

Ei tiivistelmää.

Lähdeviite: Oksanen, K. & Koskinen, M. (2012). Sosiaalisen median opetuskäyttö. Teoksessa M. Kankaanranta, I. Mikkonen & K.Vähähyyppä (toim.) Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa. Oppaat ja käsikirjat 2012:13. Helsinki: Opetushallitus. 57-71.

Saatavilla verkossa: 2012-OPH.pdf

Internet-palvelujen ja sosiaalisen median käyttö yleissivistävän koulutuksen oppilaiden keskuudessa

Tiivistelmä: Tässä raportissa esitellään syksyllä 2012 sosiaalisen median kehittämishankkeisiin osallistuneiden koulujen oppilaille suunnatun kyselyn tuloksia. Kyselyssä kartoitettiin Internet-palvelujen ja sosiaalisen median käyttötapoja, hyödyntämistä oppimisen tukena sekä palvelujen käyttöä koulussa ja vapaa-ajalla. Kyselytutkimus on tehty Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa (SOMY) -koordinaatiohankkeessa Opetushallituksen rahoituksella.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2012. Internet-palvelujen ja sosiaalisen median käyttö yleissivistävän koulutuksen oppilaiden keskuudessa. Tutkimusraportti. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: 2012-KTLJY.pdf

ICT-Related Intangibles and Organizational Innovation: Indicators for Improving Connectedness and Flexibility

Abstract: In this paper we address the role of ICT-related intangible assets in organizational innovation. We focus on two important innovation enablers: first, connectedness, the ability of individuals to create and maintain connections to each other; and second, organizational flexibility to adapt to changing needs. For connectedness and flexibility, an agile ICT infrastructure and information management services are needed. Through a Delphi study, we identified several factors hindering organizational innovation, and formulated a set of indicators and related metrics for improvement. We conclude that it is necessary to consider ICT-related factors when organizations pursue improving their innovativeness. However, ICT solutions do not lead to organizational innovativeness independent of other organizational factors and people. If the organization is well-functioning, suitable ICT solutions can provide important added value for its innovation activities.

Reference: Koskinen, M., Luomala, J. & Maaranen, P. (2012). ICT-Related Intangibles and Organizational Innovation: Indicators for Improving Connectedness and Flexibility. Human Technology: An Interdisciplinary Journal of Humans in ICT Environments, 8(1), 24-45.

Available online:
https://humantechnology.jyu.fi/archive/vol-8/issue-1/koskinen-luomala-etal8_24-45