Avainsana-arkisto: Transformatiivinen oppiminen

Luovuuden ja innovatiivisuuden kehittyminen osaksi ammatillista identiteettiä transformatiivisen oppimisen kautta

Minna Koskinen ja Katja Brandt, Aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen essee

Tiivistelmä: Tämän esseen tavoitteena on pohtia luovuuden ja innovatiivisuuden rakentumista osaksi yksilöiden ja yhteisöjen ammatillista identiteettiä ja toimijuutta sekä tranformatiivisen oppimisen merkitystä tällaisen identiteetin kehittymisessä.

Lähdeviite: Koskinen, M. & Brandt, K. 2017. Luovuuden ja innovatiivisuuden kehittyminen osaksi ammatillista identiteettiä transformatiivisen oppimisen kautta. Essee 29.5.2017. Aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: AIKS053Essee.pdf

Jack Mezirowin transformatiivinen oppimisnäkemys ja sen soveltaminen tutkijakoulutuksen seminaarityöskentelyyn

Minna Koskinen, aikuiskasvatustieteen aineopintojen essee

Tiivistelmä: Tutkijuuteen ja tutkijan toimintaan voi kohdistua monenlaisia ajattelutottumuksia ja ennakko-olettamuksia, joiden kriittinen arviointi ja uudistaminen on tärkeää tutkijakoulutettavan kehittymiselle itsenäiseksi ja emansipoituneeksi toimijaksi. Esseessäni pyrin selvittämään, miten aikuisen oppiminen ymmärretään Jack Mezirowin transformatiivisessa oppimisnäkemyksessä ja miten sen periaatteita voidaan soveltaa tutkijakoulutuksen seminaarityöskentelyyn. Tarkastelun ja pohdinnan lähtökohtana käytän aiemmin toteuttamaani opetuskokeilua, ja pyrin kokemusteni pohjalta muodostamaan kuvan niistä periaatteista, joita tällaisen opetuskokeilun onnistuminen edellyttää.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2013. Jack Mezirowin transformatiivinen oppimisnäkemys ja sen soveltaminen tutkijakoulutuksen seminaarityöskentelyyn. Essee 27.11.2013. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: KAIA041Essee.pdf